Eet Electronic Records Sales

Jaké možnosti nabídne binární obchodování?

Když se rozhodneme obchodovat v oblasti binárních opcí, je to samozřejmě jedna z takových cest, v rámci kterých se můžeme pokusit zhodnotit náš kapitál. V tomto ohledu nesmíme zapomínat na to, že existuje několik cest, jakým způsobem můžeme binární obchodování realizovat. To souvisí s tím, jaké binární opce chceme obchodovat. Podívejme se proto na nejznámější možnosti, které v tomto směru existuje.

Nejznámější binární obchodování je spjato s typem High/Low

O co jde konkrétně? O velmi jednoduchý obchod, kdy spekulujeme, zda bude cena podkladového aktiva při splatností nižší nebo vyšší. Dané binární obchodování je tedy velmi jednoduché a dalo by se říci, že tento typ opcí je doslova pro každého. Pokud správně odhadneme, jaká cena při splatnosti bude, samozřejmě nás nemine konkrétní zisk. Jestliže ale dojde k tomu, že cena půjde na druhou stranu, ztrácíme naše prémium, tedy konkrétní vklad spojený s konkrétní opcí.

Oblíbený je i typ Touch/No Touch

I tato možnost je dnes poměrně oblíbená a dalo by se říci, že i vyhledávaná. O co jde v tomto směru konkrétně? Jak už napovídá sám název, toto binární obchodování je postaveno na tom, že spekulujeme, zda cena podkladového aktiva dosáhne nebo nedosáhne určité úrovně. A to v době před splatností opce. Případný úspěch nebo neúspěch našeho obchodu následně spočívá v tom, zda se cena dotkne nebo nikoliv. Pokud spekulujeme, že ano, a skutečně k tomu dojde, samozřejmě nás nemine zisk.

Pokud se na danou metodu podíváme blíže, je třeba podotknout i to, že se skutečně jedná o pouhý dotyk. Neznamená to tedy, že by cena podkladového aktiva musela na samotné hranici vydržet až do doby, kdy dochází ke splatnosti.

Třetí variantou je Boundary

Tato možnost se též nazývá jako hranice. Už samotný název tedy jasně ukazuje, že půjde o to, aby cena samotného podkladového aktiva držela určitou mez. Tedy aby se pohybovala mezi spodní a horní hranicí. Pokud se takto udrží, je to samozřejmě zisk pro nás. Pokud ne, přicházíme o prémium. Zde je třeba podotknout, že dané hranice může opce opustit, ale v době splatnosti se v nich musí pohybovat. Takto daný princip funguje.

Existují také další možnosti

Tímto jsme si zmapovali tři nejběžnější varianty, které se k obchodováni s binárními opcemi vážou. Samozřejmě to nejsou varianty jediné. Kromě nich ještě existují tyto:

  • Pair – Páry
  • Ladder – žebřík

V prvním případě se spekuluje na relativní vývoj dvou aktiv. Druhý příklad můžeme popsat konkrétně takto: „Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva bude při splatnosti opce výš, nebo níž ceně, kterou sám určí. Podle toho, jaký rozdíl je mezi cenou v čase nákupu a určenou cenou se zvyšuje a nebo snižuje možný zisk.“ V rámci této možnosti tak můžeme dosáhnout zisku třeba i několik set procent.