Bitcoin Currency Dollar Money

Jak lehké je ocitnout se v exekuci

Problémy s financemi trápí každého třetího Čecha. Řada z nich sáhne v tíživé finanční situaci po půjčce. Málokdo však ví, že dostat se skrz půjčku do spárů exekutora, není ani trochu složité. Stačí jedna pozdě uhrazená splátka bez řádné omluvy, házení upomínek do koše, nezaplacená faktura od telefonního operátora nebo „zapomenutá“ pokuta z tramvaje a problém je na světě.

Pokuta v MHD

Revizor minimálně jednou za život vyhmátl každého z nás. Někdo uhradil pokutu hned na místě, někdo se dostavil s dokladem osobně na pokladnu dopravního podniku. Není málo těch, kteří doufají v „dopravní amnestii“ a sázejí na to, že pokuta jim bude po určité lhůtě prominuta. Takovým jednáním si však říkají o nemalý problém. Po určité době, po kterou nedojde k zaplacení pokuty, odprodávají dopravní podniky pohledávky soukromým exekutorským firmám. A z několika set korunové pokuty může být následně exekuce na dům, či byt.

Opožděné splátky

Velkým úskalím jsou také půjčky. Vždy si dejte pozor na to, v jakých intervalech je nutno vypůjčené prostředky vracet. Nepočítejte automaticky s měsíční lhůtou. Někde bude potřeba pohledávky hradit v týdenním, či desetidenním intervalu. A ani zde se zapomnětlivostí věřitelů nepočítejte. Zapírání a vyhazování upomínek do koše vede k bytu „ozdobenému“ žlutými nálepkami s nápisem „exekuce“.

Nezaplacený nájem a faktury od operátora

Pokud se opozdíte s placením nájemného, bude vám nejspíš zaslána upomínka a nějakou menší pokutou. U telefonního operátora je postup při opoždění s placením podobný. Problém nastává ve chvíli, kdy se jedná o delší časový interval. Poměrně brzy na vás totiž může zaklepat soudní exekutor.