Zprvu jen do 5 000 – Andělská půjčka

Přestože je Andělská půjčka poskytována ve výši až do 10 000 korun, půjčujete-li si poprvé, podruhé nebo potřetí, nemáte prozatím šanci na tuto výši dosáhnout. První půjčka se poskytuje ve výši maximálně 3 000 korun, druhá 4 000 korun, potřetí si můžete půjčit do 5 000 korun.

Podmínky půjčky

Andělská půjčka je určena klientům, kteří se dostali do náhlých finančních obtíží, např. zvýšený výdaj před výplatou. Rozhodně není vhodná ke krytí jiných stávajících dluhů či jejich konsolidaci. Poskytovatel své klienty patřičně prověřuje, vždy zkoumá registry dlužníků i insolvenční rejstřík a je-li proti vám vedena exekuce nebo jste v insolvenci, na tuto půjčku nedosáhnete. Žadatel o Andělskou půjčku musí mít minimálně 18 let, být způsobilý k právním úkonům, trvale bydlet na území České republiky, přičemž se jeho adresa trvalého pobytu nesmí shodovat s adresou jakéhokoliv obecního úřadu, a také mít pravidelný příjem, což ovšem může být i brigáda. Vyloučeni předem nejsou ani důchodci a maminky na mateřské dovolené. Poskytovatel půjčky nepožaduje po klientech ručitele ani zástavu.

Parametry půjčky

Protože jde o tzv. mikropůjčku, peníze můžete získat na dobu 7 – 30 dnů, přičemž splatná je půjčka jednorázově včetně poplatku za její poskytnutí. Ten činí 70 korun z každé půjčené tisícikoruny na 7 dnů. Neskrývají se zde žádné jiné nečekané poplatky, od začátku víte, kolik a kdy budete muset zaplatit. Půjčku lze samozřejmě za předem daný poplatek prodloužit. Pokud nesplatíte půjčenou částku, nelze ovšem žádat o poskytnutí další půjčky. Vše, od vyřízení půjčky po splacení či prodloužení lze samozřejmě vyřídit online.