Eet Electronic Records Sales

Jak může vypadat exekuce na nemovitosti?

Pokud nesplácíme své dluhy, může to pro nás znamenat riziko nemalých problémů, a to takových, že vše vyvrcholí tím, že se dostaneme do dluhové spirály, kterou ukončí až exekutor. Ten dnes koná v zájmu všech věřitelů a jeho úkolem je získat vaše peníze, stejně jako váš majetek k tomu, aby mohla být konkrétní pohledávka jednoduše a rychle uspokojena. Samozřejmě zabavit může nejenom váš movitý majetek, ale stejně tak není nic výjimečného ani exekuce na nemovitosti. Ta je využívána hlavně v situacích, kdy se může jednat o vysoké dlužné částky.

Jak exekuce na nemovitosti probíhá?

Velmi často je samozřejmě postup podobný. Prvním krokem, který dělá exekutor, je zatížení vaší nemovitosti přímo v rámci katastru nemovitostí. V souvislosti s tím, že má nemovitost tento záznam, vám je doslova znemožněno ji prodat, darovat, nebo s ní jinak nakládat. Teprve poté, co se tímto způsobem exekutor pojistí, vám může oznámit to, že je proti vám zahájeno exekuční řízení a že v rámci toho došlo k zatížení dané nemovitosti exekučním titulem. Takto zabavit lze přitom celou řadu nemovitostí, kam patří třeba:

  • Domy a byty
  • Pozemky a pole
  • Rekreační a výrobní objekty

Jakmile danou informaci zjistíte, je samozřejmě na vás samotných, jak se zachováte. Ve většině případů je doporučována jedna hlavní věc a to snaha o domluvu se samotným exekutorem.

Tip pro Vás: Víte, jak zastavit exekuci na nemovitost? Přečtěte si tento text http://www.greenaction.cz/jak-nejlepe-realizovat-zastaveni-exekuce

Na čem se lze domluvit?

Velmi často je jednou z hlavních možností snaha o schválení splátkového kalendáře, na jehož základě může dojít k tomu, že je daný dluh splácen. Nemovitost sice stále bude v exekuci, ale spíše jako exekutorova jistota. Pokud vše splatíte, bude následně uvolněna. Druhou možností, jak může být exekuce na nemovitosti řešena, je zaplacení celé dlužné sumy v hotovosti, nebo klasickým převodem. A to buď z vlastních úspor, nebo v rámci půjčky, která může být za tímto účelem nabízena. O tom pozitivně mluví i řada lidí, což dokazuje třeba tato reference: „Mé dluhy mi již přerůstaly přes hlavu a dokonce k nám domů přišli i zaměstnanci exekutorských úřadů. Využila jsem možností společnosti Aktivafin, kteří za mě dluhy i exekuce v den podpisu úvěrové smlouvy vyplatili a nyní mohu svou situaci v klidu řešit dál. “

Když k řešení nedojde

Pokud však k žádnému řešení nedojde, má samozřejmě exekutor právo vaši nemovitost prodat. A to probíhá v rámci exekučních dražeb, které se mohou konat ve vaší nemovitosti, u exekutora, nebo také online. Každopádně hlavním výsledkem daného procesu je to, že vaše nemovitost získá nového majitele. Samozřejmě z peněz, které zaplatí, jsou uhrazeny nejenom dluhy, ale také odměny danému exekutorovi. Pokud něco zbude, je to samozřejmě vráceno vám samotným.

V souvislosti s tím je třeba říci i to, že nový majitel má samozřejmě právo vás z dané nemovitosti vystěhovat. Stejně tak ale existují i situace, kdy zde můžete zůstat třeba pod podmínkou placení nájemného. To vše už je ale na osobní domluvě obou smluvních stran.